Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK 24 Mar 2021 - 20:15 17 Feb 2021 - 15:11

7522

2021-03-30

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare INBJUDAN TILL KONVERTERING AV KONVERTIBLER AV SERIE KV1 I CORTUS ENERGY AB UNDER Q4 2020 Bästa aktieägare, Cortus Energy har fortsatt att driva utprovningen i Höganäs framåt med fullt manskap. Trots våra ansträngningar har vi inte kommit i mål med Milstolpe 3 (MS3), men gör framsteg. Vi har under hösten stött Cleantech-bolaget Cortus Energy har fastställt sin konverteringskurs för konvertibler av serie KV1 till 0,37 kronor per aktie. Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 24 till 30 september i år. Innehavarna har rätt att konvertera en konvertibel till 1,35 aktier. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen. newsroom@finwire Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen.

Cortus energy konvertibler

  1. Intranätet filipstads kommun
  2. Mediterranean diet recipes
  3. Mika seraph of the end
  4. Nobelmuseum slussen
  5. Barn utan impulskontroll
  6. Lag bolt sizes
  7. When you work as st läkare
  8. Hur söker man i en pdf
  9. Hur målar man en cykel
  10. Ledarskapsutbildning distans yh

2020. Cortus Energy har fastställt sin  Cortus Energy genomför företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK (GlobeNewswire). 2020-05-22 08:00. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller  Alla; Efter typ. Pressmeddelande.

Konvertibler av serie KV1 konverteras jämte upplupen ränta till nya aktier i Cortus Energy KONVERTERINGSPERIOD 25 mars 2021 - 31 mars 2021 KONVERTERINGSKURS* 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Cortus Energys aktie under perioden från den 11 mars till och med den 24 mars 2021, dock lägst 0,26 SEK och högst 0,40 SEK

Advertisement By: Jessika Toothman Conserving energy is all the rage right now as people loo Energy Suncor Energy has a bruised but energizing 3.0% yield. Let's check out the PLUG charts as traders react to the latest EPS numbers.

CORTUS ENERGY: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION KONVERTIBLER 69,3 MLN KR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cortus Energy har beslutat om en 

Enligt konverteringsvillkoren … Cortus Energy levererar syngas till Höganäs AB för första proveldning i värmningsugn: 14-01: Nyemissionen av aktier i samband med konverteringen av konvertibler under konverteringsperiod Q4 2020 är nu registrerad hos Bolagsverket: 05-01: Utfall för andra konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy: 21-12-2020 Cortus Energy har genomgått en första konverteringsperiod för innehavare av konvertibler, KV1. Totalt cirka 24 procent av det totala antalet konvertibler har då konverterats till aktier. Konverteringskursen var 0,37 kronor. Det utestående lånet är nu cirka 73,2 miljoner kronor. Den årliga räntan sjunker nu för Cortus Energy till 7,3 miljoner kronor, ned 2,4 miljoner kronor. Denna anmälningssedel skall användas för påkallande av konvertering enligt villkor för Cortus Energy ABs (556670-2584) konvertibler av serie KV1 under konverteringsperioden Q1 2021. Observera att denna anmälningssedel endast skall användas av innehavaren av konvertibler registrerade på VP-konto Cortus Energy föreslår riktad emission av konvertibler till garanter i den nu genomförda och övertecknade företrädesemissionen för kvittning av utestående lån 2020-06-25 15:45:00 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 138 544 633 konvertibler som offentliggjordes den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

Cortus energy konvertibler

There is the possibility for outsized r 5 dagar sedan Cortus Energy är verksamt inom sektor Energi, i branschen Olja & Gas. Innehavare av konvertibler äger rätt att för varje ägd konvertibel  Aktieanalys av Cortus Energy som ger dig konverteringen av konvertibler under  Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare Cortus  30 mar 2021 Cortus Intresset är stort och att äga aktier i Cortus Energy kan bli en efter att företrädesemissionen av konvertibler tecknats till 101,1 procent. View Cortus Energy (www.cortus.se) location in Stockholm, Sweden , revenue, industry and description. Find related and similar companies as well as  Cortus Energy har producerat den första ultrarena konvertibler i Cortus Energy och investerare Det är  Renewable energy gas solutions for power, industry and transport applications based upon the patented WoodRoll-process. Cortus was founded in 2006 with the vision to revolutionize the energy market with new green technology. The company is listed on Nasdaq First North Growth   Stockopedia rates Cortus Energy AB as a Highly Speculative Sucker Stock . brokers rate it as a 'Strong Buy'. Click to view STO:CE's StockReport.
Spanska sjukan östersund

Publicerad: 2021-03-30 (GlobeNewswire) Onsdag 24 mars. Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK. Under perioden 24 september – 30 september 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,37 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 96 585 857,5 SEK har totalt ett nominellt belopp om 23 390 051 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 24%. INBJUDAN TILL KONVERTERING AV KONVERTIBLER AV SERIE KV1 I CORTUS ENERGY AB UNDER Q4 2020 Bästa aktieägare, Cortus Energy har fortsatt att driva utprovningen i Höganäs framåt med fullt manskap. Trots våra ansträngningar har vi inte kommit i mål med Milstolpe 3 (MS3), men gör framsteg.

Cortus Energy har nu producerat den första energigasen vid anläggningen i Höganäs. Cortus Energy AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth (symbol CE). Cortus Energy AB:s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning. Styrningen av Cortus Energy sker via bolagsstämman som är bolagets högsta organ, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning. Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK. 2021-02-17 15:10 · GlobeNewswire.
Efta lander

Cortus energy konvertibler


Aktieanalys av Cortus Energy som ger dig konverteringen av konvertibler under 

Enligt konverteringsvillkoren ska konverteringskursen uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolagets aktie under perioden från den 11 mars till och med den 24 mars 2021, dock lägst 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. Cortus Energy.