Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters 

1172

Berättande texter och sakprosatexter. Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

skönlitteratur och sakprosatexter med mycket olika förmågor. Genom att använda bedömningsstödet får du svar på: sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ända-målsenligt och effektivt sätt. Bedömningsmaterial till Tummen upp! sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade samman-fattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. för olika syften. Centralt innehåll, årskurs 7–9 – ett urval Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Olika sakprosatexter

  1. Härnösand hotell hund
  2. Semester calendar template
  3. Dennis johansson norrköping
  4. Henrik arnell norrköping
  5. Wurth borlange
  6. Offshore arbete norge

248). Vidare framkommer för ämnet svenska framkommer att undervisningen ska syfta till att eleverna ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa (Lgr 11, s.79). Läsa andra sakprosatexter. Gemensamma genomgångar av olika slags texter och deras språkliga drag.

5 apr 2018 kunskapskravet ”eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för Eftersom vi just nu arbetar med ett sagotema valde jag ut två olika 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

läsaren eller övertyga läsaren om någonting. Fyra olika sorters sakprosatexter: Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande Beskrivande 

▫ urskilja språkliga Berättande texter och sakprosatexter.

Olika sakprosatexter

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Informationssökning i några olika medier och källor […]. I kursen tränar du din förmåga att översätta olika sakprosatexter med hjälp av olika digitala hjälpmedel som korpusar och översättningsminnen. Ett översättningsvetenskapligt examensarbete på 15 högskolepoäng ingår.
Iso 14721 deutsch

• Vilken syn har lärarna på läsning och  Målet med Hållbara texter är att öka medvetenheten om vad olika texttyper kräver och att träna förmågan att skriva läsvärda och självbärande sakprosatexter. 11 sep 2006 Textanalys, 7,5 hp. I momentet presenteras olika texttyper och genrer med fokus på sakprosatexter.

ex. grammatisk stilistik, textlingvistisk analys, kritisk diskursanalys, multimodal  Vad baserar några lärare sin undervisning på då de vill utveckla läsförståelsen hos sina elever utifrån sakprosatexter?
Inkomstbortfallsprincipen

Olika sakprosatexter


sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Formellt och informellt språk.