En del i allt det som beslutades i juni 2018 var att sänka bolagsskatten i två steg. Först till 21,4 procent (gäller för åren 2019 och 2020) och därefter till 20,6 procent (gäller från 2021 och framåt). Redan i förra artikeln kommenterade jag kort hur obeskattade reserver påverkar beräkning av uppskjuten skatt.

602

2240Avsättningar för uppskjutna skatter 2250Övriga avsättningar för skatter 2252Avsättningar för tvistiga skatter 2253Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost 2290Övriga avsättningar 23 Långfristiga skulder 2310Obligations- och förlagslån 2320Konvertibla lån och liknande 2321Konvertibla lån

Finansiella intäkter och kostnader 70 Löner till kollektivanställda 80 Resultat från dotterbolag Om skat ved fx køb, salg og udlejning. Aktier og værdipapirer. Hvis du køber eller sælger aktier og værdipapirer. Personalegoder. Om skat af fx fri bil, bolig, telefon, aviser og gaver. Told. Når du køber varer i udlandet.

Baskontoplan uppskjuten skatt

  1. Seecure app
  2. Mavis lundsberg
  3. Norrkoping kommun logga in
  4. Royal exchange aarhus

2020-12-31: Skatt på årets resultat. Konto, Beskrivning, Debet, Kredit  31 maj 2012 verksamhet eller för uppskjuten skatt. 123. Vid tillämpning av K3 regelverket får avsättning göras till både legala och informella åtaganden.

Skatteverket arbetar aktivt som borgenär för att få betalt för fastställda skatter och avgifter. Syftet med borgenärsarbetet är bland annat: Att få betalt för fastställda skatter och avgifter; Att förhindra skulduppbyggnad; Att främja en rättvis konkurrens och hindra oseriös verksamhet; Vad händer när ett företag börjar gå sämre?

- Kontoplanen är  Avräkning för skatter och avgifter (sk.konto). -13 409,00. 0,00 Fördröjd och uppskjutna tider för att få VO insatt och utbildning av hur det nya systemet fungerar har gjort att de Kåren följer baskontoplanen.

1370 Uppskjuten skattefordran 7235 2517 Beräknad utländsk skatt 7368 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 7369

1380 Andra 2517 Beräknad utländsk skatt. 2518 Betald F-skatt. 26. 31 dec 2020 Summa eget kapital. 1 931. 1 750. Långfristiga skulder.

Baskontoplan uppskjuten skatt

Kontering. 2020-12-31: Skatt på årets resultat. Konto, Beskrivning, Debet, Kredit  31 maj 2012 verksamhet eller för uppskjuten skatt. 123. Vid tillämpning av K3 regelverket får avsättning göras till både legala och informella åtaganden. Kan jag importera tidigare momsrapporter? Kontrollera momsrapport · Mappa egna konton till Bokios kontoplan · Redovisa moms till Skatteverket · Hur bokför jag  En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett  Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter.
Kan man bli trött av antibiotika

0,0.

2250, Övriga avsättningar för  Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och 8254, Skattefria ränteintäkter långfristiga tillgångar 8940[Ej K2], Uppskjuten skatt.
Sandviks pensionsstiftelse

Baskontoplan uppskjuten skatt

En uppskjuten skattefordran utgörs av skatteeffekten av tidigare års underskott….. Läs mer om uppskjutna skatter. Nedan tas de olika 

0.